باز آمد بوی ماه مدرسه

سال تحصیلی جدید شروع شد و کودکان بی خبر از هیاهوی دنیا به درس و مدرسه و کتاب خود می اندیشند و باز بوی کتاب نو و دفتر و مدار رنگی و جلد گردن کتابها و خط کشی دفترها و برچسب های اسپایدرمن و جومونگ و سوسانو و ... روزهای خوب زندگیو

خوشبختانه امسال براساس دستور اداره کل اتباع به همه کودکان مهاجر اعم از قانونی و غیر قانونی از طرف اردوگاه برگه تردد آموزشی داده می شود تا کودکان مهاجر هم امسال بتوانند درس بخوانند. اگرچه این تصمیم بسیار دیر اعلام شد و تعداد زیادی از آنها امسال به خاطر پرشدن مدارس دولتی نتوانستند ثبت نام گنند و باز به همان مدرسه محقر اما با صفای خودگردان روی آوردند و سال تحصیلی را کمی دیرتر آغاز کردند.

برایم بسیار خوشحال کننده بود که امسال حدود ۴۰۰ نفر از دانش آموزان مدرسه که در پایه های مختلف از ابتدا درس خواندن را در این مدرسه شروع کرده بودند در امتحانات مدارس دولتی موفق شده و به کلاسهای بالاتر بروند.

تعداد زیادی دوباره به همین مدرسه آمده و مدرسه ما هم کار خود را شروع کردند اگرچه باز مشکلاتی که همیشه دامنگیر مدارس خودگردان است.

این روزها همراه را همکران مشغول روبه راه کردن مدرسه و کلاس بندی و توزیع کتابهای بچه ها هستیم و کلاس و درس خودم بالکل فراموش شده است!

 

/ 0 نظر / 17 بازدید